RUKOMETNI KAMP "RASTIMO KIKINDA 2017"
Realizuju ga vrhunski treneri i drugi strucnjaci koji su se svojim radom i rezultatima dokazali u stvaranju vrhunskih rukometasa
RUKOMETNI KAMP "RASTIMO KIKINDA 2017"
Realizuju ga vrhunski treneri i drugi strucnjaci koji su se svojim radom i rezultatima dokazali u stvaranju vrhunskih rukometasa
RUKOMETNI KAMP "RASTIMO KIKINDA 2017"
Realizuju ga vrhunski treneri i drugi strucnjaci koji su se svojim radom i rezultatima dokazali u stvaranju vrhunskih rukometasa
RUKOMETNI KAMP "RASTIMO KIKINDA 2017"
Realizuju ga vrhunski treneri i drugi strucnjaci koji su se svojim radom i rezultatima dokazali u stvaranju vrhunskih rukometasa
RUKOMETNI KAMP "RASTIMO KIKINDA 2017"
Realizuju ga vrhunski treneri i drugi strucnjaci koji su se svojim radom i rezultatima dokazali u stvaranju vrhunskih rukometasa
RUKOMETNI KAMP "RASTIMO KIKINDA 2017"
Realizuju ga vrhunski treneri i drugi strucnjaci koji su se svojim radom i rezultatima dokazali u stvaranju vrhunskih rukometasa

Rukometni Kamp "Rastimo" Kikinda 2017

Rukometni kamp "Rastimo“, poznati i priznati domaci i medjunarodni rukometni brend je jedinstvena sportska organizacija kod nas, Evropi i svetu u kojoj se po najsavremenijim metodama i sa najsavremenijim sredstvima radi na obogacivanju i usavrsavanju rukometnog i drugog znanja mladih rukometasa i na strucnom osposobljavanju i usavrsavanju trenera. Rukometni kamp "Rastimo“ zauzima lidersku poziciju medju rukometnim kampovima.

 

PRIJATELJI TURNIRA